VFU HVV

VFU HVV

Course Modules

Anslag

Anslag
Module Completed Module In Progress Module Locked
Anslag 28279    

HVV: Information INFÖR verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

HVV: Information INFÖR verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Module Completed Module In Progress Module Locked
HVV: Information INFÖR verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 14506    
 • Information om Covid 19 - VFU Page
  Information om Covid 19 - VFU Information om Covid 19 - VFU
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Terminstider och tider för VFU Page
  Terminstider och tider för VFU Terminstider och tider för VFU
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Anmälan till VFU Page
  Anmälan till VFU Anmälan till VFU
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Behörighet, registrering och upprop Page
  Behörighet, registrering och upprop Behörighet, registrering och upprop
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Klinisk Praktik Placering - KliPP Page
  Klinisk Praktik Placering - KliPP Klinisk Praktik Placering - KliPP
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • E-tjänstekort/SITHSkort/reservkort Page
  E-tjänstekort/SITHSkort/reservkort E-tjänstekort/SITHSkort/reservkort
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Vårdhygien, vaccination och hälsodeklaration Page
  Vårdhygien, vaccination och hälsodeklaration Vårdhygien, vaccination och hälsodeklaration
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Utdrag ur belastnings- och misstankeregister Page
  Utdrag ur belastnings- och misstankeregister Utdrag ur belastnings- och misstankeregister
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Försäkring och rutin vid olycksfall i samband med VFU Page
  Försäkring och rutin vid olycksfall i samband med VFU Försäkring och rutin vid olycksfall i samband med VFU
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Ansökan om specifik ort för din VFU Page
  Ansökan om specifik ort för din VFU Ansökan om specifik ort för din VFU
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Ansökan om bidrag för resor och dubbelt boende under VFU Page
  Ansökan om bidrag för resor och dubbelt boende under VFU Ansökan om bidrag för resor och dubbelt boende under VFU
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Kontaktuppgifter till VFU-handläggare Page
  Kontaktuppgifter till VFU-handläggare Kontaktuppgifter till VFU-handläggare
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete

Barnmorskeprogrammet

Barnmorskeprogrammet
Module Completed Module In Progress Module Locked
Barnmorskeprogrammet 14704    
 • Programschema och kontaktuppgifter Page
  Programschema och kontaktuppgifter Programschema och kontaktuppgifter
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Förlossningsvård 1 Page
  Förlossningsvård 1 Förlossningsvård 1
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Puerperal-, gynekologisk och neonatal vård Page
  Puerperal-, gynekologisk och neonatal vård Puerperal-, gynekologisk och neonatal vård
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Förlossningsvård 2 Page
  Förlossningsvård 2 Förlossningsvård 2
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Mödrahälsovård, antikonception och sexuell hälsa Page
  Mödrahälsovård, antikonception och sexuell hälsa Mödrahälsovård, antikonception och sexuell hälsa
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete

VFU Fysioterapeutprogrammet

VFU Fysioterapeutprogrammet
Module Completed Module In Progress Module Locked
VFU Fysioterapeutprogrammet 14511    
 • Central information, veckoöversikt, riktlinjer och arbetsmaterial för VFU i fysioterapeutprogrammet Page
  Central information, veckoöversikt, riktlinjer och arbetsmaterial för VFU i fysioterapeutprogrammet Central information, veckoöversikt, riktlinjer och arbetsmaterial för VFU i fysioterapeutprogrammet
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Stöd till VFU handledare i fysioterapeutprogrammet Page
  Stöd till VFU handledare i fysioterapeutprogrammet Stöd till VFU handledare i fysioterapeutprogrammet
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete

Sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet
Module Completed Module In Progress Module Locked
Sjuksköterskeprogrammet 14675    
 • Centrala dokument, kliniska adjunkters områden, rutin vid covid smitta mm Page
  Centrala dokument, kliniska adjunkters områden, rutin vid covid smitta mm Centrala dokument, kliniska adjunkters områden, rutin vid covid smitta mm
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Professionsblock 1 med inriktning äldrevård Page
  Professionsblock 1 med inriktning äldrevård Professionsblock 1 med inriktning äldrevård
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Professionsblock 2 med inriktning psykisk ohälsa Page
  Professionsblock 2 med inriktning psykisk ohälsa Professionsblock 2 med inriktning psykisk ohälsa
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Professionsblock 2 med inriktning somatisk vård Page
  Professionsblock 2 med inriktning somatisk vård Professionsblock 2 med inriktning somatisk vård
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Professionsblock 3 med inriktning somatisk vård Page
  Professionsblock 3 med inriktning somatisk vård Professionsblock 3 med inriktning somatisk vård
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Professionsblock 3 med inriktning äldrevård Page
  Professionsblock 3 med inriktning äldrevård Professionsblock 3 med inriktning äldrevård
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot Akutsjukvård

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot Akutsjukvård
Module Completed Module In Progress Module Locked
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot Akutsjukvård 15740    
 • Programansvariga och utbildningsplan Page
  Programansvariga och utbildningsplan Programansvariga och utbildningsplan
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • VFU placeringen Page
  VFU placeringen VFU placeringen
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Studerandeprofil akutsjukvård.docx Attachment
  Studerandeprofil akutsjukvård.docx Studerandeprofil akutsjukvård.docx
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • AssCE Bedömningsformulär och instruktioner Page
  AssCE Bedömningsformulär och instruktioner AssCE Bedömningsformulär och instruktioner
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Närvarolista VFU Page
  Närvarolista VFU Närvarolista VFU
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete

Specialistsjuksköterskeutbildningarna Anestesisjukvård och Intensivvård

Specialistsjuksköterskeutbildningarna Anestesisjukvård och Intensivvård
Module Completed Module In Progress Module Locked
Specialistsjuksköterskeutbildningarna Anestesisjukvård och Intensivvård 14671    
 • Översikt specialistutbildning anestesi 21-22.pdf Attachment
  Översikt specialistutbildning anestesi 21-22.pdf Översikt specialistutbildning anestesi 21-22.pdf
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • AssCE Bedömningsformulär och instruktioner Page
  AssCE Bedömningsformulär och instruktioner AssCE Bedömningsformulär och instruktioner
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Huvudhandledare Anestesi Page
  Huvudhandledare Anestesi Huvudhandledare Anestesi
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Huvudhandledare IVA Page
  Huvudhandledare IVA Huvudhandledare IVA
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Närvarolista anestesi och intensivvård VFU1.docx Attachment
  Närvarolista anestesi och intensivvård VFU1.docx Närvarolista anestesi och intensivvård VFU1.docx
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Närvarolista anestesi och intensivvård VFU2.pdf Attachment
  Närvarolista anestesi och intensivvård VFU2.pdf Närvarolista anestesi och intensivvård VFU2.pdf
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Närvarolista anestesi och intensivvård VFU3.docx Attachment
  Närvarolista anestesi och intensivvård VFU3.docx Närvarolista anestesi och intensivvård VFU3.docx
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Studerandeprofil AN.docx Attachment
  Studerandeprofil AN.docx Studerandeprofil AN.docx
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Studerandeprofil IVA Page
  Studerandeprofil IVA Studerandeprofil IVA
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Kursplaner med VFU Anestesi Page
  Kursplaner med VFU Anestesi Kursplaner med VFU Anestesi
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Kursplaner och studiehandledningar för VFU IVA Page
  Kursplaner och studiehandledningar för VFU IVA Kursplaner och studiehandledningar för VFU IVA
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot Hälso- och sjukvård i hemmet

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot Hälso- och sjukvård i hemmet
Module Completed Module In Progress Module Locked
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot Hälso- och sjukvård i hemmet 15741    
 • Programansvariga och utbildningsplan-2 Page
  Programansvariga och utbildningsplan-2 Programansvariga och utbildningsplan-2
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • VFU placeringen-2 Page
  VFU placeringen-2 VFU placeringen-2
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Studerandeprofil hälso- och sjukvård i hemmet.docx Attachment
  Studerandeprofil hälso- och sjukvård i hemmet.docx Studerandeprofil hälso- och sjukvård i hemmet.docx
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • AssCE Bedömningsformulär och instruktioner Page
  AssCE Bedömningsformulär och instruktioner AssCE Bedömningsformulär och instruktioner
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Närvarolista Hälso och sjukvård i hemmet Attachment
  Närvarolista Hälso och sjukvård i hemmet Närvarolista Hälso och sjukvård i hemmet
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot Psykiatrisk vård

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot Psykiatrisk vård
Module Completed Module In Progress Module Locked
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot Psykiatrisk vård 15297    
 • Viktig information gällande VFU under den rådande Corona-situationen Page
  Viktig information gällande VFU under den rådande Corona-situationen Viktig information gällande VFU under den rådande Corona-situationen
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Kursplan VAE154.pdf Attachment
  Kursplan VAE154.pdf Kursplan VAE154.pdf
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Kompetensbeskrivning External Url
  Kompetensbeskrivning Kompetensbeskrivning
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Huvudhandledare Page
  Huvudhandledare Huvudhandledare
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Bedömningsformulär Våren 2020 VAE154.pdf Attachment
  Bedömningsformulär Våren 2020 VAE154.pdf Bedömningsformulär Våren 2020 VAE154.pdf
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete

Intentionsdokument och handlingsplaner

Intentionsdokument och handlingsplaner
Module Completed Module In Progress Module Locked
Intentionsdokument och handlingsplaner 15804    
 • Region Sörmland Page
  Region Sörmland Region Sörmland
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Region Västmanland Page
  Region Västmanland Region Västmanland
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Kommuner i Sörmland Page
  Kommuner i Sörmland Kommuner i Sörmland
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Kommuner i Västmanland Page
  Kommuner i Västmanland Kommuner i Västmanland
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 
minimum score must view must submit must contribute