VFU HVV

VFU HVV

Course Modules

HVV: Information INFÖR verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

HVV: Information INFÖR verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Module Completed Module In Progress Module Locked
HVV: Information INFÖR verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 14506    
 • Information om Corona - VFU Page
  Information om Corona - VFU Information om Corona - VFU
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Anmälan till VFU Page
  Anmälan till VFU Anmälan till VFU
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Registrering och behörighet Page
  Registrering och behörighet Registrering och behörighet
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Kontaktuppgifter till VFU-handläggare Page
  Kontaktuppgifter till VFU-handläggare Kontaktuppgifter till VFU-handläggare
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Klinisk Praktik Placering - KliPP Page
  Klinisk Praktik Placering - KliPP Klinisk Praktik Placering - KliPP
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • E-tjänstekort/SITHSkort/reservkort Page
  E-tjänstekort/SITHSkort/reservkort E-tjänstekort/SITHSkort/reservkort
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Vårdhygien, vaccination och hälsodeklaration Page
  Vårdhygien, vaccination och hälsodeklaration Vårdhygien, vaccination och hälsodeklaration
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Utdrag ur belastningsregistret Page
  Utdrag ur belastningsregistret Utdrag ur belastningsregistret
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Försäkring och rutin vid stick-/skärskada Page
  Försäkring och rutin vid stick-/skärskada Försäkring och rutin vid stick-/skärskada
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Information om resor och dubbelt boende under VFU Page
  Information om resor och dubbelt boende under VFU Information om resor och dubbelt boende under VFU
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Ansökan om specifik ort för din VFU Page
  Ansökan om specifik ort för din VFU Ansökan om specifik ort för din VFU
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete

Barnmorskeprogrammet

Barnmorskeprogrammet
Module Completed Module In Progress Module Locked
Barnmorskeprogrammet 14704    
 • Programschema och kontaktuppgifter Page
  Programschema och kontaktuppgifter Programschema och kontaktuppgifter
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Förlossningsvård 1 Page
  Förlossningsvård 1 Förlossningsvård 1
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Puerperal-, gynekologisk och neonatal vård Page
  Puerperal-, gynekologisk och neonatal vård Puerperal-, gynekologisk och neonatal vård
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Förlossningsvård 2 Page
  Förlossningsvård 2 Förlossningsvård 2
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Mödrahälsovård, antikonception och sexuell hälsa Page
  Mödrahälsovård, antikonception och sexuell hälsa Mödrahälsovård, antikonception och sexuell hälsa
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete

Fysioterapeutprogrammet

Fysioterapeutprogrammet
Module Completed Module In Progress Module Locked
Fysioterapeutprogrammet 14511    
 • Central information, riktlinjer och arbetsmaterial för VFU i fysioterapeutprogrammet Page
  Central information, riktlinjer och arbetsmaterial för VFU i fysioterapeutprogrammet Central information, riktlinjer och arbetsmaterial för VFU i fysioterapeutprogrammet
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Stöd till VFU handledare i fysioterapeutprogrammet Page
  Stöd till VFU handledare i fysioterapeutprogrammet Stöd till VFU handledare i fysioterapeutprogrammet
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete

Sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet
Module Completed Module In Progress Module Locked
Sjuksköterskeprogrammet 14675    
 • Centrala dokument, kliniska adjunkters områden m.m. Page
  Centrala dokument, kliniska adjunkters områden m.m. Centrala dokument, kliniska adjunkters områden m.m.
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Professionsblock 1 med inriktning äldrevård Page
  Professionsblock 1 med inriktning äldrevård Professionsblock 1 med inriktning äldrevård
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Professionsblock 2 med inriktning psykisk ohälsa Page
  Professionsblock 2 med inriktning psykisk ohälsa Professionsblock 2 med inriktning psykisk ohälsa
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Professionsblock 2 med inriktning somatisk vård Page
  Professionsblock 2 med inriktning somatisk vård Professionsblock 2 med inriktning somatisk vård
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Professionsblock 3 med inriktning somatisk vård Page
  Professionsblock 3 med inriktning somatisk vård Professionsblock 3 med inriktning somatisk vård
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Professionsblock 3 med inriktning äldrevård Page
  Professionsblock 3 med inriktning äldrevård Professionsblock 3 med inriktning äldrevård
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot Akutsjukvård

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot Akutsjukvård
Module Completed Module In Progress Module Locked
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot Akutsjukvård 15740    
 • Kurser, kursledare, kursadministratör och kursperioder Page
  Kurser, kursledare, kursadministratör och kursperioder Kurser, kursledare, kursadministratör och kursperioder
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Utbildningsplan och kursplaner Page
  Utbildningsplan och kursplaner Utbildningsplan och kursplaner
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) Page
  Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • VIL-Introduktion digital simulering - akutsjukvård Page
  VIL-Introduktion digital simulering - akutsjukvård VIL-Introduktion digital simulering - akutsjukvård
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • VIL-Fältstudier Page
  VIL-Fältstudier VIL-Fältstudier
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • VIL- VFU (Ansökan om VFU  Bedömningsformulär AssCE Instruktion bedömning enligt AssCE) Page
  VIL- VFU (Ansökan om VFU  Bedömningsformulär AssCE Instruktion bedömning enligt AssCE) VIL- VFU (Ansökan om VFU  Bedömningsformulär AssCE Instruktion bedömning enligt AssCE)
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete

Specialistsjuksköterskeutbildningarna Anestesisjukvård och Intensivvård

Specialistsjuksköterskeutbildningarna Anestesisjukvård och Intensivvård
Module Completed Module In Progress Module Locked
Specialistsjuksköterskeutbildningarna Anestesisjukvård och Intensivvård 14671    
 • Bedömningsformulär AssCE avancerad mdh.pdf Attachment
  Bedömningsformulär AssCE avancerad mdh.pdf Bedömningsformulär AssCE avancerad mdh.pdf
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • AssCE Bedömningsformulär och instruktioner Page
  AssCE Bedömningsformulär och instruktioner AssCE Bedömningsformulär och instruktioner
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Huvudhandledare Anestesi Page
  Huvudhandledare Anestesi Huvudhandledare Anestesi
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Huvudhandledare IVA Page
  Huvudhandledare IVA Huvudhandledare IVA
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Närvarolista anestesi och intensivvård.pdf Attachment
  Närvarolista anestesi och intensivvård.pdf Närvarolista anestesi och intensivvård.pdf
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Studerandeprofil AN.docx Attachment
  Studerandeprofil AN.docx Studerandeprofil AN.docx
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Studerandeprofil IVA Page
  Studerandeprofil IVA Studerandeprofil IVA
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Kursplaner med VFU Page
  Kursplaner med VFU Kursplaner med VFU
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot Hälso- och sjukvård i hemmet

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot Hälso- och sjukvård i hemmet
Module Completed Module In Progress Module Locked
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot Hälso- och sjukvård i hemmet 15741    
 • Kurser, kursledare, kursadministratör och kursperioder Page
  Kurser, kursledare, kursadministratör och kursperioder Kurser, kursledare, kursadministratör och kursperioder
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Utbildningsplan och kursplaner Page
  Utbildningsplan och kursplaner Utbildningsplan och kursplaner
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) Page
  Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • VIL- digital simulering . Page
  VIL- digital simulering . VIL- digital simulering .
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • VIL- Fältstudier Page
  VIL- Fältstudier VIL- Fältstudier
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • VIL- VFU (Ansökan om VFU  Bedömningsformulär AssCE Instruktion bedömning enligt AssCE)-2 Page
  VIL- VFU (Ansökan om VFU  Bedömningsformulär AssCE Instruktion bedömning enligt AssCE)-2 VIL- VFU (Ansökan om VFU  Bedömningsformulär AssCE Instruktion bedömning enligt AssCE)-2
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot Psykiatrisk vård

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot Psykiatrisk vård
Module Completed Module In Progress Module Locked
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot Psykiatrisk vård 15297    
 • Viktig information gällande VFU under den rådande Corona-situationen Page
  Viktig information gällande VFU under den rådande Corona-situationen Viktig information gällande VFU under den rådande Corona-situationen
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Kursplan VAE154.pdf Attachment
  Kursplan VAE154.pdf Kursplan VAE154.pdf
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Kompetensbeskrivning External Url
  Kompetensbeskrivning Kompetensbeskrivning
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Huvudhandledare Page
  Huvudhandledare Huvudhandledare
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Bedömningsformulär Våren 2020 VAE154.pdf Attachment
  Bedömningsformulär Våren 2020 VAE154.pdf Bedömningsformulär Våren 2020 VAE154.pdf
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete

Intentionsdokument och handlingsplaner

Intentionsdokument och handlingsplaner
Module Completed Module In Progress Module Locked
Intentionsdokument och handlingsplaner 15804    
 • Region Sörmland Page
  Region Sörmland Region Sörmland
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Region Västmanland Page
  Region Västmanland Region Västmanland
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Kommuner i Sörmland Page
  Kommuner i Sörmland Kommuner i Sörmland
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 • Kommuner i Västmanland Page
  Kommuner i Västmanland Kommuner i Västmanland
  Score at least   Must score at least   to complete this module item Scored at least   Module item has been completed by scoring at least   View Must view in order to complete this module item Viewed Module item has been viewed and is complete Mark done Must mark this module item done in order to complete Marked done Module item marked as done and is complete Contribute Must contribute to this module item to complete it Contributed Contributed to this module item and is complete Submit Must submit this module item to complete it Submitted Module item submitted and is complete
 
minimum score must view must submit must contribute